Uncategorized

Starzenie się. Możemy mu zapobiec?

Dawno temu żył mężczyzna, który był tak zachwycony sobą, że rzucono na niego czar, sprowokowany jego pychą i samouwielbieniem i zamiast niego, zaczęło się starzeć jego oblicze w lustrze. Odbicie lustrzane starzało się w szybkim tempie, natomiast on sam pozostawał młody. Pozornie wspaniałe rozwiązanie, z czasem stało się jego przekleństwem. W końcu Dorian Grey znienawidził wszystko, co tylko mógł. A jak jest z nami. Czy w dobie kultu młodości i uwielbienia tylko dla piękna i jakości, jest jeszcze szansa, że jakiś Dorian Grey znienawidziłby swoje oblicze, gdy wszyscy niemal biegają do chirurgów plastycznych i usuwają najmniejsze nawet zmarszczki. Chyba nie. Uwielbienie piękna u niektórych dotarło już do takiego poziomu absurdu, że nie chcą oni nawet myśleć, że się starzeją. Kremy, toniki, liftingi i chirurgia plastyczna sprawiły, że wszystko, co starsze jest po prostu niezauważane i złe. Lekceważone. Photoshop zbiera swoje żniwo, a my zamiast zakończyć to szaleństwo, brniemy w nie dalej.

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.

Starzenie się społeczeństwa to globalny trend demograficzny, który jest obserwowany w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce. Proces ten polega na zwiększaniu się liczby osób w wieku poprodukcyjnym (65+) i zmniejszaniu się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (0-14) i produkcyjnym (15-64).

Przyczyny starzenia się społeczeństwa

Głównymi przyczynami starzenia się społeczeństwa są:

 • Spadek płodności: W wielu krajach na świecie obserwuje się spadek liczby urodzeń. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, w tym zmianami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi.
 • Zwiększenie długości życia: Dzięki postępowi medycyny i poprawie warunków życia ludzie żyją dłużej. W Polsce średnia długość życia mężczyzn wynosi 73,7 lat, a kobiet 82,2 lata.

Skutki starzenia się społeczeństwa

Starzenie się społeczeństwa ma szereg skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Skutki pozytywne

 • Doświadczenie i wiedza: Osoby starsze dysponują dużym doświadczeniem i wiedzą, które mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, biznes czy administracja publiczna.
 • Aktywizacja zawodowa osób starszych: Starzenie się społeczeństwa może prowadzić do zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych. Jest to korzystne zarówno dla osób starszych, jak i dla gospodarki.
 • Rozwój usług dla osób starszych: Starzenie się społeczeństwa sprzyja rozwojowi usług dla osób starszych, takich jak opieka domowa, opieka długoterminowa czy usługi opiekuńcze.

Skutki negatywne

 • Obciążenie systemu emerytalnego: Zwiększenie liczby osób w wieku poprodukcyjnym powoduje obciążenie systemu emerytalnego.
 • Zmniejszenie siły roboczej: Zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym może prowadzić do zmniejszenia siły roboczej i spowolnienia wzrostu gospodarczego.
 • Wzrost kosztów opieki zdrowotnej: Zwiększenie liczby osób starszych powoduje wzrost kosztów opieki zdrowotnej.

Polityka społeczna wobec starzenia się społeczeństwa

Aby złagodzić negatywne skutki starzenia się społeczeństwa, niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej polityki społecznej. Polityka ta powinna obejmować działania w następujących obszarach:

 • System emerytalny: W celu zmniejszenia obciążenia systemu emerytalnego należy przeprowadzić reformę systemu emerytalnego, która będzie uwzględniać starzenie się społeczeństwa.
 • Rynek pracy: W celu zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych należy stworzyć odpowiednie warunki, takie jak elastyczne formy zatrudnienia czy szkolenia zawodowe dla osób starszych.
 • Opieka zdrowotna: W celu zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej osobom starszym należy zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną i poprawić dostępność usług medycznych dla osób starszych.

Podsumowanie

Starzenie się społeczeństwa to globalny trend demograficzny, który będzie mieć znaczący wpływ na wszystkie aspekty życia społecznego i gospodarczego. Aby złagodzić negatywne skutki starzenia się społeczeństwa, niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej polityki społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *